Politikalarımız

Grup Vizyonumuz

Yaratıcı Çözümlerin Markası Olmak.

Grup Misyonumuz

Müşterilerimizin, atık, kâğıt ve ambalaj ihtiyaçlarını sürekli gelişerek karşılamak.

Müşterimize Sözümüz

Ürün ve hizmetlerinize değer katan stratejik ortağınız olacağız.


 • Bilgi Güvenliği Politikamız

   Gizli bilgi; bilmesi gereken kişiler dışındakilere açıklanmasının ya da verilmesinin millî güvenlik, firma veya kişisel güvenlik açısından sakıncalı olduğu bilgi varlıklarıdır. Gizlilik, Etik Davranış Kurallarımız içerisinde de yer alan önemli bir konudur. Bu bağlamda ;

  • Bilgi ve veri güvenliğine yönelik tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyarız,.
  • İşimizi yaparken gerek firmamız ve gerekse de paydaşlarımızın bilgilerini korumayı, bu bilgilerin bulunduğu ortamlara erişimi sınırlandırmayı, 3. kişilerle paylaşmamayı prensip ediniriz,
  • Aynı şekilde tüm paydaşlarımızın bilgi güvenliğine yönelik tedbirleri almasını ve onlarla yaptığımız sözleşmelerde bunu taahhüt etmelerini isteriz,
  • Kullandığımız bilgi teknolojilerine yetkisiz erişimleri ve virüs bulaşma olasılıklarını ortadan kaldırmak için gerekli teknik altyapıyı sağlarız,
  • Bilginin güvenliği için; gizli bilgilere yetkisiz kişilerin erişimini, izinsiz değiştirilmesini veya bozulmasını engelleriz ve gerektiğinde kullanıma hazır halde bulundururuz,
  • Bilgi güvenliğinde farkındalığı arttırmak için çalışanlarımıza gerekli eğitimleri veririz,
  • Bilgi güvenliği için risk analizlerimizi yapar ve güncel kalmasını sağlarız.
 • İnsan Kaynakları Politikamız

   Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu olarak en değerli varlığımızın İnsan kaynağımız olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda;

  • Şirket kültürümüze uygun ve talep edilen nitelikteki personelleri hızlı bir şekilde tedarik ederiz.
  • Alımlarımızda din, mezhep, ırk, cinsiyet, milliyet ve politik durumlar gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarını sağlar, ayrımcılığa izin vermeyiz.
  • Kadın çalışan sayısının arttırılması ve iş yaşamında daha fazla rol almalarını sağlayacak çalışmalar yaparız.
  • Adaletli bir ücret politikası uygularız.
  • Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek için eğitim olanaklarını sağlar ve kariyer planları yaparak sürekli gelişmelerini sağlarız.
  • Çalışanlarımız için huzurlu ve fikirlerini rahatlıkla paylaşabilecekleri bir çalışma ortamı sağlar, sosyal sorumluluk projeleri ile manevi duygularının gelişmesine de katkıda bulunuruz.
 • Kalite - Çevre - iSG Politikamız

  Selkasan Kalite
 • Sosyal Uygunluk Politikamız

   Çukurova Kâğıt ve Ambalaj Grubu olarak, üretimin ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket ederek;

  • 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,
  • Zorla ve gönülsüz işçi çalıştırmamayı,
  • Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlık ve güvenliğini ön planda tutan bir çalışma ortamı ve sistemini benimsemeyi,
  • İstihdam, terfi ve işten çıkarmalarda, herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmamayı, işi yapabilme becerilerine göre istihdam etmeyi; ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,
  • Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya göz yummamayı,
  • Yasal düzenlemeler çerçevesinde disiplin uygulamalarında bulunmayı,
  • Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki yasal düzenlemelere ve toplu iş sözleşme hususlarına uymayı, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,
  • Kanunlar ile karara bağlanan normal, fazla çalışma ödemelerini ve sosyal yardımları yapmayı,
  • Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluğunu değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,
  • Yürürlükteki ulusal yasal düzenlemelere, SA 8000 Standardı’nda atıf yapılan Uluslararası İşçi Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan standartlara, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne, Birleşmiş Milletler sözleşmelerine ve SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardı’na uymayı, bu uyumun devamlılığını sağlamayı ve uygulamaları sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
 • Çevresel Sürdürülebilirlik Politikamız

   Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu olarak Çevresel Sürdürülebilirlik Politikamızın ana unsurları Ulusal ve Uluslararası Mevzuatlara Uyum ve Gelecek Kuşaklara Yaşanabilir bir Dünya bırakmaktır. Bu bağlamda belirlediğimiz Çevresel Faaliyetlere Destek Olmak, Ekosistemi Korumak ana stratejik hedefimiz kapsamında;

  • Karbon ayak izimizi.
  • Su ayak izimizi
  • Enerji tüketimlerimizi
  • Atık miktarlarımızı
  • sürekli takip etmekte ve belirlediğimiz hedefler doğrultusunda iyileştirmekteyiz.
   Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu olarak Atık Yönetimi, Geri Dönüşümlü Kağıt Üretimi ve Geri Dönüştürülebilir Ambalaj Üretimi faaliyetlerimizle, çevresel sürdürülebilirlik kapsamında insana ve doğaya karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Çevresel Sürdürülebilirlik Politikamız

Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz

 • Hızlı Hizmet
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Dürüstlük
 • Yasalara ve Etik İlkelere Uygunluk
 • İnsana ve Çevreye Saygı
 • Yetkin ve aidiyeti yüksek insan kaynağı

Ana Stratejilerimiz

Ana Stratejilerimiz

 • Katma değeri yüksek ve düşük maliyetli ürünleri pazara sunmak
 • Performans ve verimlilik odaklı çalışma
 • Ürün ve hizmet kalitesini arttırmak
 • Müşteri Odaklı Gelişim
 • Çalışanlarımıza Güvenli ve Sağlıklı İş Ortamı Yaratmak
 • Yenilenebilir kaynakları kullanarak, ekosistemi desteklemek